Da li su jedinstveni fitokanabinoidi koji se nalaze u kanabisu zapravo esencijalni hranjivi sastojci? Odgovor vas može iznenaditi.

GLOBALNI KANABINOIDI NA VELIKO CBD BLOG GLOBALNI KANABINOIDI NA VELIKO CBD BLOG GLOBALNI KANABINOIDI NA VELIKO CBD BLOG Da li su jedinstveni fitokanabinoidi pronađeni u kanabisu zapravo bitni hranjivi sastojci? Odgovor će vas možda iznenaditi. Ljudsko tijelo je neverovatno usavršeni evolucijski podvig prirode. Prilagodili smo se i evoluirali tokom hiljada godina u najnaprednija bića na Zemlji. Svaka ćelija u našem ...