Βάμματα CBD MSDS χωρίς THC

Ryan

Βάμματα CBD MSDS χωρίς THC

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Ονομασία Προϊόντος: ΒΑΜΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΝΑΝΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ THC,
 • Χρήση προϊόντος: Συνθέσεις Προσωπικής Φροντίδας
 • Όνομα Εταιρίας: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ
 • Εταιρεία Διεύθυνση: 175 East Warm Springs Road, #200 Λας Βέγκας, NV 89119
 • Ημερομηνία έκδοσης: 11 / 10 / 2018
 • Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: 719-422-3421

Ονομασία Προϊόντος:ΒΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑίου κάνναβης, 500 mg, ΜΕΝΤΑ

Χρήση προϊόντος:Συνθέσεις Προσωπικής Φροντίδας

Όνομα Εταιρίας:ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ

Εταιρεία Διεύθυνση:175 East Warm Springs Road, #200 Λας Βέγκας, NV 89119

Ημερομηνία έκδοσης:11 / 10 / 2018

Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:719-422-3421

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

 • Συστατικά: Συμπύκνωμα εκχυλισμένου CO2 χωρίς THC Oil κάνναβης (Προέρχεται από ώριμους μίσχους), λάδι καρύδας (MCT) ή έλαιο σπόρων κάνναβης
 • Επικίνδυνα εξαρτήματα: Κανένας
 • CAS #: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Υπολειμματικοί διαλύτες: Κανένας
 • Υπολειμματικά φυτοφάρμακα: Κανένας
 • Περιεχόμενο σε βαρέα μέταλλα: Κανένας
 • Μικροβιακοί Ρύποι: Κανένας

Συστατικά:Συμπυκνωμένο απόσταγμα εκχυλισμένου CO2 από έλαιο κάνναβης (προέρχεται από ώριμους μίσχους), έλαιο καρύδας (MCT), αιθέριο έλαιο μέντας.

Επικίνδυνα εξαρτήματα:Κανένας

CAS #:Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Υπολειμματικοί διαλύτες:Κανένας

Υπολειμματικά φυτοφάρμακα:Κανένας

Περιεχόμενο σε βαρέα μέταλλα:Κανένας

Μικροβιακοί Ρύποι:Κανένας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • Διαδρομές εισόδου
 • Οπτική επαφή: Μπορεί να εμφανιστεί ήπιος ερεθισμός
 • Επαφή δέρματος: Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι
 • Εγχυση εις τον στόμαχο: Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι
 • Εισπνοή: Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι

Διαδρομές εισόδουΟπτική επαφή:Μπορεί να εμφανιστεί ήπιος ερεθισμός

Επαφή δέρματος:Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι

Εγχυση εις τον στόμαχο:Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι

Εισπνοή:Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

 • μάτιαΞεπλύνετε με άφθονο νερό ή διάλυμα πλύσης ματιών για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμένει.
 • ΔέρμαΠλύνετε με σαπούνι και νερό – ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμένει.
 • Εγχυση εις τον στόμαχο: Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Δώστε άφθονο νερό να πιείτε. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ή συνεχιστεί η ενόχληση.
 • Εισπνοή: Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι

μάτια:Ξεπλύνετε με άφθονο νερό ή διάλυμα πλύσης ματιών για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Δέρμα:Πλύνετε με σαπούνι και νερό – ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Εγχυση εις τον στόμαχο:Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Δώστε άφθονο νερό να πιείτε. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ή συνεχιστεί η ενόχληση.

Εισπνοή:Παρέχετε φρέσκο ​​αέρα. Σε περίπτωση παραπόνων ζητήστε ιατρική συμβουλή

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 • Μέσα πυρόσβεσηςΞηρό χημικό, διοξείδιο του άνθρακα, ομίχλη, αφρός
 • Ειδικές Διαδικασίες ΠυρόσβεσηςΨύξτε τα δοχεία που εκτίθενται στη φλόγα με νερό. Περιορίστε την εξάπλωση της σκόνης/σκόνης. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό που παρέχεται με αέρα για την καταπολέμηση εσωτερικών πυρκαγιών.
 • Ασυνήθιστοι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης: Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. N/A

Μέσα πυρόσβεσης:Ξηρό χημικό, διοξείδιο του άνθρακα, ομίχλη, αφρός

Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης:Ψύξτε τα δοχεία που εκτίθενται στη φλόγα με νερό. Περιορίστε την εξάπλωση της σκόνης/σκόνης. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό που παρέχεται με αέρα για την καταπολέμηση εσωτερικών πυρκαγιών.

Ασυνήθιστοι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης:Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. N/A

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ (ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΥΣΕΙΣ)

 • Μέθοδοι καθαρισμού: Απορροφήστε σε ένα αδρανές, απορροφητικό υπόστρωμα και σκουπίστε επάνω. Πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό.

Μέθοδοι καθαρισμού:Απορροφήστε σε ένα αδρανές, απορροφητικό υπόστρωμα και σκουπίστε επάνω. Πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • Ασφαλής χειρισμός: Μακριά από πηγές ανάφλεξης και ανοιχτές φλόγες.
 • Απαιτήσεις αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, σε σφραγισμένο δοχείο. Δεν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες άνω των 30°C

Ασφαλής χειρισμός:Μακριά από πηγές ανάφλεξης και ανοιχτές φλόγες.

Απαιτήσεις αποθήκευσης:Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, σε σφραγισμένο δοχείο. Δεν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες άνω των 30°C

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Μάτι: Πρέπει να φοράτε γυαλιά ασφαλείας.
 • Δέρμα/Σώμα: Πρέπει να φοράτε γάντια.
 • Αναπνευστικός: Δεν χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αξιολογήστε την ανάγκη με βάση την εφαρμογή.
 • Άλλα: Τα αντιολισθητικά παπούτσια μπορούν να φορεθούν όπου μπορεί να σημειωθούν διαρροές.
 • Εργασία/Πρακτική Υγιεινής: Κανονικές πρακτικές εργασίας και υγιεινής για το χειρισμό μη επικίνδυνων υγρών υλικών.

Μάτι:Πρέπει να φοράτε γυαλιά ασφαλείας.

Δέρμα/Σώμα:Πρέπει να φοράτε γάντια.

Αναπνευστικός:Δεν χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αξιολογήστε την ανάγκη με βάση την εφαρμογή.

Άλλα:Τα αντιολισθητικά παπούτσια μπορούν να φορεθούν όπου μπορεί να σημειωθούν διαρροές.

Εργασία/Πρακτική Υγιεινής:Κανονικές πρακτικές εργασίας και υγιεινής για το χειρισμό μη επικίνδυνων υγρών υλικών.

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Φυσική κατάσταση: Λεπτό λάδι ελευθέρας ροής
 • Χρώμα: Ανοιχτό χρυσοκαφέ έως διαυγές λάδι
 • Οσμή: N / A
 • pH: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Πίεση ατμών (mm Hg.): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Πυκνότητα ατμών (AIR = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Σημείο ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Σημείο τήξης: 66-68 ° C
 • Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτος

Φυσική κατάσταση:Λεπτό λάδι ελευθέρας ροής

Χρώμα:Ανοιχτό χρυσοκαφέ έως διαυγές λάδι

Οσμή:N / A

pH:Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Πίεση ατμών (mm Hg.):Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Πυκνότητα ατμών (AIR = 1):Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο ανάφλεξης:Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο τήξης:66-68 ° C

Διαλυτότητα στο νερό:Αδιάλυτος

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 • Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
 • Ασυμβατότητα / Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρά οξειδωτικά, ισχυροί αναγωγικοί παράγοντες, ισχυρές βάσεις, ισχυρά οξέα
 • Συνθήκες προς αποφυγή: Υγρασία. Προστατέψτε από το φως και τη θερμότητα
 • Επικίνδυνη αποσύνθεση ή υποπροϊόντα: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να αναπτυχθεί καπνός
 • Επικίνδυνος πολυμερισμός: Δεν θα συμβεί

Σταθερότητα:Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Ασυμβατότητα / Υλικά προς αποφυγή:Ισχυρά οξειδωτικά, ισχυροί αναγωγικοί παράγοντες, ισχυρές βάσεις, ισχυρά οξέα

Συνθήκες προς αποφυγή:Υγρασία. Προστατέψτε από το φως και τη θερμότητα

Επικίνδυνη αποσύνθεση ή υποπροϊόντα:Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να αναπτυχθεί καπνός

Επικίνδυνος πολυμερισμός:Δεν θα συμβεί

ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Προφορική: Αναμένεται να έχει σχετικά χαμηλό βαθμό οξείας στοματικής τοξικότητας (αναμενόμενη LD50 – 50 mg/kg)
 • Δερματικός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Εισπνοή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
 • Ιατρικές καταστάσεις που γενικά επιδεινώνονται από την έκθεση: Κανένας
 • ερεθισμός: Δέρμα: Δεν αναμένεται να είναι ερεθιστικό, Μάτια: Η επαφή με τη σκόνη μπορεί να οδηγήσει σε μηχανικό ερεθισμό των ματιών

Προφορική:Αναμένεται να έχει σχετικά χαμηλό βαθμό οξείας στοματικής τοξικότητας

Δερματικός:Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Εισπνοή:Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Ιατρικές καταστάσεις που γενικά επιδεινώνονται από την έκθεση:Κανένας

 ερεθισμός:Δέρμα: Δεν αναμένεται να είναι ερεθιστικό Μάτια: Η επαφή με τη σκόνη μπορεί να οδηγήσει σε μηχανικό ερεθισμό των ματιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Βιοαποικοδόμηση: Τελικά βιοδιασπώμενο

Βιοαποικοδόμηση:Βιοδιασπώμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

 • Μέθοδοι διάθεσης απορριμμάτων: Μην το βάζετε σε γραμμές αποχέτευσης, επιφανειακά ή υπόγεια νερά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Μέθοδοι διάθεσης απορριμμάτων:Μην το βάζετε σε γραμμές αποχέτευσης, επιφανειακά ή υπόγεια νερά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 • Ταξινόμηση DOT: Μη ελεγχόμενο υλικό με DOT (ΗΠΑ)
 • Τάξη/Τμήμα: N / A
 • Σωστό όνομα αποστολής: N / A
 • Ετικέτα: Κανένας
 • Ομάδα συσκευασίας: N / A
 • Αριθμό ταυτότητας: N / A
 • Κίνδυνος: N / A

Ταξινόμηση DOT:Μη ελεγχόμενο υλικό με DOT (ΗΠΑ)

Τάξη/Τμήμα:N / A

Σωστό όνομα αποστολής:N / A

Ετικέτα:Κανένας

 Ομάδα συσκευασίας:N / A

Αριθμό ταυτότητας:N / A

Κίνδυνος:N / A

ΤΜΗΜΑ 15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Λίστες EPA SARA (Νόμος Τροποποιήσεων και Επανεξουσιοδότησης Υπερταμείου του 1986)
 • Αριθμός CAS: 13956-29-1
 • Επικίνδυνα συστατικά Χημική ονομασία: κανναβιδιόλη
 • S.302 (EHS): Οχι
 • S.304 RQ: Οχι
 • S.313 (TRI): Οχι
 • Άλλες λίστες EPA ή Πολιτειών των ΗΠΑ: CAA HAP, ODC:Όχι; CWA NPDES: Όχι; TSCA: Όχι. CA PROP 65: Όχι
 • Ρυθμιστική δήλωση πληροφοριών: Αυτό το ΔΔΑ συντάχθηκε σύμφωνα με το 29 CFR 1910.1200 και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

Λίστες EPA SARA (Νόμος Τροποποιήσεων και Επανεξουσιοδότησης Υπερταμείου του 1986)

Αριθμός CAS:13956-29-1

Επικίνδυνα συστατικά Χημική ονομασία:κανναβιδιόλη

S.302 (EHS):Οχι

S.304 RQ:Οχι

 S.313 (TRI):Οχι

Άλλες λίστες EPA ή Πολιτειών των ΗΠΑ:CAA HAP, ODC:Όχι; CWA NPDES: Όχι; TSCA: Όχι. CA PROP 65: Όχι

Ρυθμιστική δήλωση πληροφοριών:Αυτό το ΔΔΑ συντάχθηκε σύμφωνα με το 29 CFR 1910.1200 και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

ΕΝΟΤΗΤΑ 16. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για σκοπούς τεκμηρίωσης. Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο.
 • Το πλήρες φάσμα των συνθηκών ή των μεθόδων χρήσης είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας, επομένως δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση αυτού του προϊόντος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πιστεύεται ότι είναι αληθείς και ακριβείς, ωστόσο, όλες οι δηλώσεις ή προτάσεις γίνονται χωρίς εγγύηση, ρητές ή υπονοούμενες, σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών, τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του υλικού ή τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση τους . Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και τοπικούς κανονισμούς παραμένει ευθύνη του χρήστη.
 • Αυτό το φύλλο ασφαλείας δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης κατά την επεξεργασία. Κάθε πτυχή της λειτουργίας σας θα πρέπει να εξεταστεί για να καθοριστεί εάν ή πού μπορεί να απαιτούνται πρόσθετες προφυλάξεις. Όλες οι πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια που περιέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να παρέχονται στους υπαλλήλους ή τους πελάτες σας.