** آخرین اخبار ** از واشنگتن دی سی

GLOBAL CANNABINOIDS WHOLESALE CBD BLOG GLOBAL CANNABINOIDS WHOLESALE CBD BLOG GLOBAL CANNABINOIDS WHOLESALE CBD BLOG اخبار جدید از واشنگتن دی سی news خبرهای خوب از واشنگتن دی سی! امروز صبح ، کمیته تخصیص سنا به ادامه حمایت از مشاغل ماری جوانای پزشکی مجازات شده توسط دولت و بیماران از مداخلات وزارت دادگستری رای داد. این بند ، که ممکن است به عنوان اصلاحیه Rohrabacher-Farr بدانید ، باید تمدید شود ...