Global Cannabinoids ، شتاب دهنده اصلی محصولات اصلی L'Oreal و معاون Trends ، سام Cheow را استخدام می کند تا مدیر جدید نوآوری محصولات آنها برای پوست ، مو و لوازم آرایشی کنف و CBD شود.

Sam Cheow ، مدیر ارشد اجرایی و نوآوری محصولات L'Oreal ، تیم توسعه جهانی Cannabinoids 2019 را هدایت می کند زیرا آنها مجموعه جدیدی از محصولات جدید را برای صنعت پوست ، مو و لوازم آرایشی کنف CBD منتشر می کنند.

CBD عسل

علم و پزشکی مطالعاتی را انجام داده اند که نشان دهنده خواص درمانی و آرامش دهنده CBD و روغن حشیش است و در هنگام مخلوط کردن با عسل بسیاری از این خواص افزایش می یابد.