صحبت از CBD Beauty با سام چیو ، مدیر جدید نوآوری در محصولات جهانی Cannabinoids

اگر هنوز در مورد پرستش همه چیز CBD شروع نشده اید ، این یکی از بسیاری از ترکیبات قدرتمند (دقیق 113) موجود در گیاه شاهدانه است و هیچ ارتباطی با THC ، مشهورترین روانشناس فعلی آن ندارد که شناخته شده است داشتن افراد برای سفارش مرغ McNuggets از Uber Eats ساعت دو بامداد. مهاجرت اخیر آن به جریان اصلی باعث ایجاد تعداد زیادی از مطالعات در مورد مزایای بالقوه CBD - کوتاه شده برای کانابیدیل - که خواص آنتی اکسیدانی ، ضد التهابی و جبرانی قدرتمندی را نشان می دهد.