تجارت CBD

غلبه بر چالش های رشد تجاری CBD

مانع شماره یک که در راه موفقیت شما در این صنعت قرار دارد ، عدم وجود مشتری است. صرف چند دقیقه برای گذراندن این مقاله ، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید به سرعت سود خود را از سفارش عمده فروشی خود شروع کنید.

داروهای جدید

آیا فناوری واقعاً در حال افزایش در پذیرش داروهای جدید است؟

به لطف مقررات آرام ، تغییر جمعیتی اجتماعی و به صراحت ، مشکلات بزرگتر ، دنیای حشیش قانونی در حال انفجار است. سازمان ملل تخمین می زند که حدود 3.9٪ از جمعیت بالغ جهانی (190 میلیون نفر) مصرف کننده شاهدانه باشند. اروپا راه را پیش می برد ، اما اگر محققان Grand View Research Inc Inc برای سال 2025 به واقعیت بیایند ، ممکن است تغییر کند.