CBD Bebas THC MSDS

Ryan

CBD Bebas THC MSDS

BAHAGIAN 1: NAMA PRODUK DAN IDENTIFIKASI SYARIKAT

 • Nama Produk: TINCUR EKSTRAK MINYAK HEMP PERCUMA,
 • Penggunaan Produk: Formulasi Penjagaan Diri
 • Nama Syarikat: CANNABINOID GLOBAL
 • Alamat Syarikat: 175 East Warm Springs Road, # 200 Las Vegas, NV 89119
 • Tarikh dikeluarkan: 11 / 10 / 2018
 • Nombor Telefon Kecemasan: 719-422-3421

Nama Produk:MINUMAN EKSTRAK MINYAK HEMP SPECTRUM BROAD, 500 mg, MINT

Penggunaan Produk:Formulasi Penjagaan Diri

Nama Syarikat:CANNABINOID GLOBAL

Alamat Syarikat:175 East Warm Springs Road, # 200 Las Vegas, NV 89119

Tarikh dikeluarkan:11 / 10 / 2018

Nombor Telefon Kecemasan:719-422-3421

BAHAGIAN 2. MAKLUMAT KOMPOSISI / BAHAN

 • Bahan-bahan: THC Free Hemp Oil CO2 Extracted Concentrate (Berasal dari Batang Matang), Minyak Kelapa (MCT) atau Minyak Benih Rami
 • Komponen berbahaya: Tiada
 • CAS #: Data tidak terdapat
 • Pelarut Sisa: Tiada
 • Racun Makhluk Perosak Sisa: Tiada
 • Kandungan Logam Berat: Tiada
 • Pencemaran mikrob: Tiada

Bahan-bahan:Hempedu Minyak Kepekatan CO2 Distilasi Ekstrak (Berasal dari Batang Matang), Minyak Kelapa (MCT), Minyak Esensial Peppermint.

Komponen berbahaya:Tiada

CAS #:Data tidak terdapat

Pelarut Sisa:Tiada

Racun Makhluk Perosak Sisa:Tiada

Kandungan Logam Berat:Tiada

Pencemaran mikrob:Tiada

BAHAGIAN 3. PENGENALAN BAHAYA

 • Laluan Kemasukan
 • Hubungan mata: Kerengsaan ringan mungkin berlaku
 • Sentuhan kulit: Tiada bahaya yang diketahui
 • Pengingesan: Tiada bahaya yang diketahui
 • Penyedutan: Tiada bahaya yang diketahui

Laluan KemasukanHubungan mata:Kerengsaan ringan mungkin berlaku

Sentuhan kulit:Tiada bahaya yang diketahui

Pengingesan:Tiada bahaya yang diketahui

Penyedutan:Tiada bahaya yang diketahui

BAHAGIAN 4. LANGKAH-LANGKAH BANTUAN PERTAMA

 • EyesSiram dengan banyak air atau larutan mencuci mata selama 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya kerengsaan berterusan.
 • KulitBasuh dengan sabun dan air - dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berterusan.
 • Pengingesan: Jangan sekali-kali memberikan apa-apa dari mulut ke orang yang tidak sedar. Beri banyak air untuk diminum. JANGAN menimbulkan muntah kecuali diarahkan oleh pegawai perubatan. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya ketidakselesaan berlaku atau berterusan.
 • Penyedutan: Tiada bahaya yang diketahui

mata:Siram dengan banyak air atau larutan mencuci mata selama 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya kerengsaan berterusan.

Kulit:Basuh dengan sabun dan air - dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berterusan.

Pengingesan:Jangan sekali-kali memberikan apa-apa dari mulut ke orang yang tidak sedar. Beri banyak air untuk diminum. JANGAN menimbulkan muntah kecuali diarahkan oleh pegawai perubatan. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya ketidakselesaan berlaku atau berterusan.

Penyedutan:Sediakan udara segar. Sekiranya terdapat aduan, dapatkan nasihat perubatan

BAHAGIAN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAM KEBAKARAN

 • Memadamkan MediaBahan Kimia Kering, Karbon Dioksida, Kabus, Buih
 • Prosedur Pemadaman Kebakaran KhasBekas sejuk terkena api dengan air. Hadkan penyebaran habuk / serbuk. Gunakan peralatan yang dibekalkan udara untuk melawan kebakaran dalaman.
 • Bahaya Kebakaran & Letupan Tidak Biasa: Tiada bahaya tertentu. N / A

Media Pemadam:Bahan Kimia Kering, Karbon Dioksida, Kabus, Buih

Prosedur Pemadaman Kebakaran Khas:Bekas sejuk terkena api dengan air. Hadkan penyebaran habuk / serbuk. Gunakan peralatan yang dibekalkan udara untuk melawan kebakaran dalaman.

Bahaya Kebakaran & Letupan Tidak Biasa:Tiada bahaya tertentu. N / A

BAHAGIAN 6. LANGKAH-LANGKAH PENGELUARAN KEMALANGAN (LANGKAH UNTUK Tumpahan)

 • Kaedah Pembersihan: Serap ke substrat lembap, penyerap dan sapu. Basuh kawasan dengan sabun dan air.

Kaedah Pembersihan:Serap ke substrat lembap, penyerap dan sapu. Basuh kawasan dengan sabun dan air.

BAHAGIAN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

 • Pengendalian Selamat: Jauhkan dari sumber pencucuhan dan nyalaan api.
 • Keperluan Penyimpanan: Simpan di tempat yang sejuk dan kering, di dalam bekas tertutup rapat. Tidak boleh disimpan pada suhu melebihi 30 ° C

Pengendalian Selamat:Jauhkan dari sumber pencucuhan dan nyalaan api.

Keperluan Penyimpanan:Simpan di tempat yang sejuk dan kering, di dalam bekas tertutup rapat. Tidak boleh disimpan pada suhu melebihi 30 ° C

BAHAGIAN 8. PENGENDALIAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

 • Mata: Cermin mata keselamatan mesti dipakai.
 • Kulit / Badan: Sarung tangan harus dipakai.
 • Pernafasan: Tidak diperlukan dalam keadaan penggunaan biasa. Menilai keperluan berdasarkan aplikasi.
 • lain-lain: Kasut tahan slip boleh dipakai di mana tumpahan mungkin berlaku.
 • Amalan Kerja / Kebersihan: Amalan kerja dan kebersihan biasa untuk mengendalikan bahan cecair yang tidak berbahaya.

Mata:Cermin mata keselamatan mesti dipakai.

Kulit / Badan:Sarung tangan harus dipakai.

Pernafasan:Tidak diperlukan dalam keadaan penggunaan biasa. Menilai keperluan berdasarkan aplikasi.

lain-lain:Kasut tahan slip boleh dipakai di mana tumpahan mungkin berlaku.

Amalan Kerja / Kebersihan:Amalan kerja dan kebersihan biasa untuk mengendalikan bahan cecair yang tidak berbahaya.

SEKSYEN 9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

 • Keadaan Fizikal: Minyak mengalir bebas nipis
 • Warna: Coklat keemasan muda untuk membersihkan minyak
 • Bau: N / A
 • pH: Data tidak terdapat
 • Tekanan Wap (mm Hg.): Data tidak terdapat
 • Ketumpatan Wap (AIR = 1): Data tidak terdapat
 • Titik kilat: Data tidak terdapat
 • Takat lebur: 66-68 ° C
 • Kelarutan dalam Air: Tidak larut

Keadaan Fizikal:Minyak mengalir bebas nipis

Warna:Coklat keemasan muda untuk membersihkan minyak

Bau:N / A

pH:Data tidak terdapat

Tekanan Wap (mm Hg.):Data tidak terdapat

Ketumpatan Wap (AIR = 1):Data tidak terdapat

Titik kilat:Data tidak terdapat

Takat lebur:66-68 ° C

Kelarutan dalam Air:Tidak larut

BAHAGIAN 10. KESTABILAN DAN REAKTIVITI

 • Kestabilan: Stabil dalam keadaan penggunaan biasa.
 • Ketidaksesuaian / Bahan yang Perlu Dielakkan: Pengoksidaan kuat, agen pengurang kuat, asas kuat, asid kuat
 • Syarat yang harus dielakkan: Kelembapan. Lindungi dari cahaya dan panas
 • Penguraian Berbahaya atau Produk sampingan: Sekiranya berlaku kebakaran, asap boleh berkembang
 • Pempolimeran berbahaya: Tidak Akan Berlaku

Kestabilan:Stabil dalam keadaan penggunaan biasa.

Ketidaksesuaian / Bahan yang Perlu Dielakkan:Pengoksidaan kuat, agen pengurang kuat, asas kuat, asid kuat

Syarat yang harus dielakkan:Kelembapan. Lindungi dari cahaya dan panas

Penguraian Berbahaya atau Produk sampingan:Sekiranya berlaku kebakaran, asap boleh berkembang

Pempolimeran berbahaya:Tidak Akan Berlaku

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

 • Lisan: Diharapkan mempunyai tahap ketoksikan oral akut yang agak rendah (dijangka LD50 - 50 mg / kg)
 • Kulit: Data tidak terdapat
 • Penyedutan: Data tidak terdapat
 • Keadaan Perubatan Secara Umumnya Terburuk oleh Pendedahan: Tiada
 • kepincangan: Kulit: Tidak diharapkan menjadi iritasi, Mata: Sentuhan dengan habuk boleh menyebabkan kerengsaan mekanikal pada mata

Lisan:Diharapkan mempunyai tahap ketoksikan oral akut yang agak rendah

Kulit:Data tidak terdapat

Penyedutan:Data tidak terdapat

Keadaan Perubatan Secara Umumnya Terburuk oleh Pendedahan:Tiada

 kepincangan:Kulit: Tidak diharapkan menjadi iritasi Mata: Sentuhan dengan habuk boleh menyebabkan kerengsaan mekanikal pada mata

BAHAGIAN 12. MAKLUMAT EKOLOGI

 • Biodegradasi: Akhirnya Biodegradasi

Biodegradasi:Biodegradable

SEKSYEN 13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

 • Kaedah Pembuangan Sisa: Jangan masukkan ke saluran pembetung, permukaan air atau air bawah tanah. Buang mengikut peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Kaedah Pembuangan Sisa:Jangan masukkan ke saluran pembetung, permukaan air atau air bawah tanah. Buang mengikut peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

BAHAGIAN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

 • Klasifikasi DOT: Bukan bahan terkawal DOT (Amerika Syarikat)
 • Kelas / Bahagian: N / A
 • Nama penghantaran yang betul: N / A
 • Label: Tiada
 • Kumpulan Pembungkusan: N / A
 • Nombor ID: N / A
 • Bahaya: N / A

Klasifikasi DOT:Bukan bahan terkawal DOT (Amerika Syarikat)

Kelas / Bahagian:N / A

Nama penghantaran yang betul:N / A

Label:Tiada

 Kumpulan Pembungkusan:N / A

Nombor ID:N / A

Bahaya:N / A

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERATURAN

 • Senarai EPA SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)
 • # CAS: 13956-29-1
 • Nama Kimia Komponen Berbahaya: Cannabidiol
 • S.302 (EHS): Tidak
 • S.304 RQ: Tidak
 • S.313 (TRI): Tidak
 • Senarai EPA atau Negeri AS yang lain: CAA HAP, ODC: Tidak; CWA NPDES: Tidak; TSCA: Tidak; CA PROP 65: Tidak
 • Penyataan Maklumat Peraturan: SDS ini disusun sesuai dengan 29 CFR 1910.1200 dan Peraturan (EC) No.1272 / 2008

Senarai EPA SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)

# CAS:13956-29-1

Nama Kimia Komponen Berbahaya:Cannabidiol

S.302 (EHS):Tidak

S.304 RQ:Tidak

 S.313 (TRI):Tidak

Senarai EPA atau Negeri AS yang lain:CAA HAP, ODC: Tidak; CWA NPDES: Tidak; TSCA: Tidak; CA PROP 65: Tidak

Penyataan Maklumat Peraturan:SDS ini disusun sesuai dengan 29 CFR 1910.1200 dan Peraturan (EC) No.1272 / 2008

SEKSYEN 16. MAKLUMAT TAMBAHAN

 • Maklumat ini diberikan untuk tujuan dokumentasi sahaja. Produk ini tidak dianggap berbahaya.
 • Rangkaian syarat atau kaedah penggunaan yang lengkap berada di luar kawalan kami oleh itu kami tidak memikul tanggungjawab dan dengan tegas menolak sebarang tanggungjawab untuk penggunaan produk ini. Maklumat yang terkandung di sini diyakini benar dan tepat namun, semua pernyataan atau cadangan dibuat tanpa jaminan, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan maklumat, bahaya yang berkaitan dengan penggunaan bahan atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaannya . Pematuhan dengan semua undang-undang persekutuan, negeri, dan tempatan serta peraturan tempatan tetap menjadi tanggungjawab pengguna.
 • Lembaran keselamatan ini tidak dapat merangkumi semua situasi yang mungkin dialami pengguna semasa memproses. Setiap aspek operasi anda harus diperiksa untuk menentukan sama ada, atau di mana, langkah berjaga-jaga tambahan mungkin diperlukan. Semua maklumat kesihatan dan keselamatan yang terdapat dalam buletin ini harus diberikan kepada pekerja atau pelanggan anda.