Lily Sarah Grace Fund Inc.

Lily Sarah Grace Fund Domain Kjøpt av Delta 8 THC og CBD Grossist Globalcannabionoids.io

 

 

De LilySarahGraceFund domenebruk til hovedsakelig å jobbe med utfordringer og gir lærere i underfinansierte offentlige barneskoler over hele landet muligheten til å undervise gjennom sin akademiske læreplan gjennom kunst og kreativitet.

Bygg relasjoner med nøkkelpersoner som leder og leder ideelle organisasjoner med GuideStar Pro. Prøv en månedlig plan med lite engasjement i dag.

 • Analyser en rekke forhåndsberegnede økonomiske beregninger
 • Få tilgang til vakkert interaktive analyse- og sammenligningsverktøy
 • Sammenlign ideelle organisasjoner med lignende organisasjoner

Finansier din CBD bedrift selv med egenfinansiering

Ellers kjent som bootstrapping, lar selvfinansiering deg utnytte dine egne økonomiske ressurser for å støtte virksomheten din. Selvfinansiering kan komme i form av å henvende seg til familie og venner for kapital, ved hjelp av sparekontoer eller til og med tappe på 401k.

Med egenfinansiering beholder du full kontroll over virksomheten, men du tar også all risikoen selv. Vær forsiktig så du ikke bruker mer enn du har råd til, og vær spesielt forsiktig hvis du velger å benytte deg av pensjonskontoer tidlig. Du kan bli utsatt for dyre avgifter eller straffer, eller skade din evne til å trekke deg i tide - så du bør først ta kontakt med planens administrator og en personlig økonomisk rådgiver.

Få risikovillig kapital fra investorer til din Delta 8 THC Business

Investorer kan gi deg finansiering til å starte virksomheten din i form av venturekapitalinvesteringer. Venturekapital tilbys normalt i bytte mot en eierandel og en aktiv rolle i selskapet.

Venturekapital skiller seg fra tradisjonell finansiering på en rekke viktige måter. Risikokapital vanligvis:

 • Fokuserer vekstbedrifter
 • Investerer kapital i retur for egenkapital, i stedet for gjeld (det er ikke et lån)
 • Tar høyere risiko i bytte for potensielt høyere avkastning
 • Har lengre investeringshorisont enn tradisjonell finansiering

Nesten alle risikokapitalister vil i det minste ønske seg en plass i styret. Så vær forberedt på å gi opp en del av både kontroll og eierskap i selskapet ditt i bytte mot finansiering.

Eiendomslån i California Marihuana og cannabisvirksomhet ...

Hvordan få risikovillig kapital i CBD-industri 

Det er ingen garantert måte å få risikovillig kapital på, men prosessen følger vanligvis en standard rekkefølge av grunnleggende trinn.

 1. Finn en investor 
  Se etter individuelle investorer - noen ganger kalt “engelinvestorer” - eller risikovillige kapitalfirmaer. Sørg for å gjøre nok bakgrunnsundersøkelse for å vite om investoren er hederlig og har erfaring med å jobbe med oppstartsselskaper.
 2. Del forretningsplanen din
  Investoren vil gjennomgå forretningsplanen din for å sikre at den oppfyller investeringskriteriene. De fleste investeringsfond konsentrerer seg om industri, geografisk område eller stadium av forretningsutvikling.
 3. Gå gjennom due diligence-gjennomgang
  Investorene vil se på selskapets ledergruppe, marked, produkter og tjenester, selskapsstyringsdokumenter og finansregnskap.
 4. Trene vilkårene for din CBD-virksomhet 
  Hvis de ønsker å investere, er neste trinn å avtale et terminoblad som beskriver vilkårene for fondet til å foreta en investering.
 5. Investering i din Delta 8 THC-virksomhet
  Når du er enig i et terminliste, kan du få investeringen! Når et venturefond har investert, blir det aktivt involvert i selskapet. Venturefond kommer normalt i "runder". Når selskapet oppfyller milepæler, blir ytterligere finansieringsrunder gjort tilgjengelig, med prisjusteringer når selskapet gjennomfører planen.