CBD LABESTESTNING

CBD LABESTESTNING

CBD LABESTESTNING

Globala cannabinoider har satt branschstandarden för hampkannabinoidtestning och kvalitetskontroll. Vi kräver ett tredjepartsprov från våra extraktionslaboratorier när varje produktionsparti har slutförts. När vi har fått det här labbet testar vi sedan internt på vår egen analysutrustning och skickar sedan provet till ett annat tredje parts laboratorium för full panellanalys. När dessa resultat har returnerats och godkänts av våra Lab-direktörer, används sedan koncentratet antingen i en bulkformulering eller uppfinnas för direkt distribution. När en bulk-cannabinoid-formulering utförs och slutförts skickar vi sedan ett prov tillbaka till tredje partens laboratorium för ytterligare fullpaneltestning för att säkerställa att formeln är korrekt och redo för slutproduktion. Genom att testa varje rå ingrediens varje steg på vägen kan vi se till att alla våra produkter uppfyller de högsta standarderna för tillverkning och produktion av GMP. Vi placerar QR-koder på alla produkter för att säkerställa exakt och enkelt spårbarhet. Vi tror på att producera och distribuera den högsta kvalitetskontrollerade hampa-härledda cannabinoid-formuleringarna och -produkterna.

Se nedan för senaste testresultat från tredje part. För ytterligare test- och efterlevnadsdokumentation kontakta din kontohanterare.

Analyscertifikat Produktsökning

Skriv in namnet på en produkt nedan