ขายส่ง THC-FREE CBD TINCTURE

 

ขายส่ง THC-FREE CBD TINCTURE

 

ขายส่ง THC-FREE CBD TINCTURE

กลายเป็นลูกค้าขายส่ง B2B CBD

ได้มาตรฐานพิเศษ 100% สูตร THC ฟรี ขึ้นอยู่กับน้ำมัน CBD บริสุทธิ์ 99% และ MCT (Medium Chain Triglyceride) มีในสต็อกเสมอใน Mint, Cinnamon, Lemon และ Natural flavors และพร้อมสำหรับการจัดส่ง ป้ายขาว สั่งซื้อภายใน 48 ชม.


ตอนนี้สั่งซื้อ!
กำลังโหลดส่วนประกอบ ...

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
[displayProductName prod_num="0"]
[displayTotalCannabinoidConcentration prod_num="0"][displayCartridgeCapacity prod_num="0"][displayTotalCannabinoidRange prod_num="0"][displayStandardCarrierOil prod_num="0"][displayStandardCarrierOilBlend prod_num="0"][displayStandardBottle prod_num="0"][displayStandardClosure prod_num="0"][displayCBDRange prod_num="0"][displayCBDARange prod_num="0"][displayCBNRange prod_num="0"][displayCBCRange prod_num="0"][displayTHCRange prod_num="0"][displayTHCRangePostDilution prod_num= "0"][displayTotalCannabinoidConcentration prod_num="0"][displayDecarbed prod_num="0"][displayParticleSize prod_num="0"][displayTRUEFullSpectrum prod_num="0"][displayFullSpectrum prod_num="0"] [displayBroadSpectrum prod_num="0 "][displayPartialSpectrum prod_num="0"][displayStandardPotencies prod_num="0"][displayCustomPotency prod_num="0"][displayColor prod_num="0"][displayAppearance prod_num="0"][displayConsistency prod_num="0"] [displayTaste prod_num="0"][displayStandardFlavors prod_num="0"][displayContainsTerpenes p rod_num="0"] [displayProductDimensions prod_num="0"][displayPackaging prod_num="0"][displayPackagingDimensions prod_num="0"][displayContainer prod_num="0"] [displayContainerDimensions prod_num="0"][displayLabelDimensions prod_num= "0"][displayBottleColor prod_num="0"][displaySuggestedMSRP prod_num="0"][displayShelfLife prod_num="0"][displayStorage prod_num="0"] [displayWhiteLabel prod_num="0"][displayPrivateLabel prod_num="0 "][displayCompatibility prod_num="0"] [displayFormulating prod_num="0"][displayLabAnalysis prod_num="0"]