CBD สำหรับความเจ็บปวด: ไมเกรน, Fibromyalgia และ Arthritis

เราทุกคนล้วนเคยประสบกับความเจ็บปวดในชีวิตมาแล้วอย่างแน่นอน แต่บรรดาผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังล่ะ ไม่ว่าจะเกิดจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ไฟโบรไมอัลเจีย, ไมเกรน หรือแม้แต่โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง การใช้ชีวิตร่วมกับผลกระทบจากสภาวะที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเหล่านี้ในแต่ละวันก็อาจส่งผลเสียได้อย่างแน่นอน ในอดีต แพทย์ได้สั่งจ่ายยาทุกอย่างตั้งแต่ยาแก้ปวดทั่วไป เช่น ไอบูโพรเฟน ไปจนถึงยาที่ออกฤทธิ์หนัก เช่น Humira …