Liên bang: Luật bảo vệ bệnh nhân cần sa y tế đang chờ xử lý tại Thượng viện (Đạo luật CARERS)

Các bạn thân mến, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions gần đây đã gửi một lá thư tới các nhà lãnh đạo Quốc hội yêu cầu Quốc hội bỏ qua việc sửa đổi Rohrabacher-Blumenauer, nhằm bảo vệ các bang đã ban hành hợp pháp các chương trình cần sa y tế khỏi sự can thiệp của liên bang. Rõ ràng là AG và Bộ Tư pháp đang tìm cách sử dụng mọi công cụ theo ý của họ để khôi phục tiến độ mà chúng tôi…

Hãy xem kênh Vimeo mới của chúng tôi!

Trong nỗ lực tiếp tục truyền bá những lời tốt đẹp về lợi ích sức khỏe của CBD, sự khác biệt giữa cây gai dầu công nghiệp và cần sa y tế, và sự khác biệt giữa CBD chất lượng cao và CBD rác, chúng tôi đã bắt đầu một kênh Vimeo mới: Kênh Mới của Chúng tôi: https : //vimeo.com/channels/cbdoil Trang tiểu sử của chúng tôi: https://vimeo.com/hempoil Theo dõi chúng tôi trên Vimeo và chúng tôi sẽ theo dõi bạn trở lại! …