Global Cannabinoids thuê cựu Giám đốc sản phẩm của L'Oreal và Phó Giám đốc Xu hướng, Sam Cheow, để trở thành Giám đốc Đổi mới Sản phẩm Mới của họ cho Da, Tóc & Mỹ phẩm từ cây gai dầu và CBD

Cựu Giám đốc Điều hành và Đổi mới Sản phẩm của L'Oreal, Sam Cheow, sẽ lãnh đạo Nhóm Phát triển Sản phẩm Cannabinoids Toàn cầu năm 2019 khi họ phát hành một loạt các sản phẩm mới sáng tạo cho ngành công nghiệp mỹ phẩm, chăm sóc da Hemp CBD

Mật ong CBD

Khoa học và y học đã tiến hành các nghiên cứu cho thấy các đặc tính chữa bệnh và làm dịu của CBD và dầu cần sa, và nhiều đặc tính này được tăng lên khi chúng được trộn với mật ong.