LỢI

Quanta Inc. Thông báo LOI với Cannabinoids toàn cầu cho Thỏa thuận cấp phép và bán buôn độc quyền trên toàn quốc

Quanta Inc., một công ty khoa học ứng dụng tập trung vào việc nâng cao mức năng lượng trong thực vật, bao gồm cả cây gai dầu và cần sa, để tăng hiệu suất trong cơ thể con người, hôm nay đã thông báo rằng họ đã ký một Thư Ý định với Global Cannabinoids để phục vụ như bán buôn độc quyền trên toàn quốc và người bán lại giấy phép.