Thuốc mới

Công nghệ có thực sự thúc đẩy việc áp dụng các loại thuốc mới?

Nhờ các quy định nới lỏng, thay đổi nhân khẩu học xã hội và nói thẳng ra là các vấn đề lớn hơn, thế giới cần sa hợp pháp đang bùng nổ. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 3.9% dân số trưởng thành toàn cầu (190 triệu người) là người sử dụng cần sa. Châu Âu dẫn đầu, nhưng điều đó có thể thay đổi nếu ước tính của Grand View Research, Inc cho năm 2025 trở thành sự thật.