Sức khỏe phụ nữ

Sử dụng CBD để điều trị các vấn đề sức khỏe của phụ nữ

Cannabidiol (CBD) ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn và được chào hàng như một phương pháp chữa khỏi lo âu, viêm nhiễm, tình trạng da và hơn thế nữa. Trong khi nó vẫn đang được đánh giá lâm sàng về tác dụng y học của nó, cây cần sa đã được tiêu thụ theo giai thoại vì các đặc tính chữa bệnh của nó trong hàng nghìn năm, với nhiều cá nhân nhảy vào nhóm CBD gần đây để đạt được kết quả ấn tượng.

CBD

CBD chỉ là mẹo của tảng băng trôi Cannabinoid

Hiện tại, ngành công nghiệp cây gai dầu đang có sự bùng nổ về mối quan tâm đối với cannabinoid thời điểm hiện tại, cannabidiol, hoặc CBD. Nó nhanh chóng trở thành thành phần xu hướng nhất trên nhiều kênh từ dinh dưỡng và chăm sóc da đến các chất bổ sung sức khỏe động vật và thể thao. Nhưng CBD chỉ là phần nổi của một tảng băng rất lớn về chất độc cannabinoids sắp quét qua quốc gia và thế giới.