Bán buôn CBD Isolate

Ryan

Phân lập CBD của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP về sản xuất và không bao giờ chứa bất kỳ kim loại nặng, thuốc trừ sâu hoặc dung môi tồn dư nào. Hợp chất cô lập cấp dược phẩm thực sự này là hữu cơ và chỉ có nguồn gốc từ cây gai dầu trồng công nghiệp giàu CBD của Mỹ. Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra trong phòng thí nghiệm của bên thứ ba.